Lễ khởi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài tổng vốn đầu tư 2144 tỷ đồng, chiều dài 9,5km, đại lộ đắt đỏ nhất Thái Nguyên rộng tới 120m.

Tin Tức